Dorobek naukowy

Dorobek naukowy

dr Monika Klimek-Tulwin

Witam serdecznie! Nazywam się Monika Klimek-Tulwin. Posiadam bogate doświadczenie naukowo-dydaktyczne w dziedzinie diabetologii, obesitologii i diagnostyki laboratoryjnej.

Stopień naukowy doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu uzyskałam na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Markery biochemiczne przewlekłych powikłań cukrzycy typu 2”. Moje osiągnięcia naukowe zostały docenione, czego dowodem są liczne prestiżowe nagrody, w tym stypendium Rektora, stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego oraz stypendium Prezydenta Miasta Lublina.

Jestem autorką 19 publikacji naukowych, które ukazały się w cenionych czasopismach i były wielokrotnie cytowane przez naukowców z całego świata. Moje badania naukowe skupiały się na różnorodnych aspektach z zakresu otyłości, cukrzycy i diagnostyki laboratoryjnej, a efekty tych badań prezentowałam na międzynarodowych konferencjach, takich jak Annual Meeting of the Endocrine Society ENDO 2020 oraz 2nd European Lifestyle Medicine Congress.

Ponadto, posiadam doświadczenie w prowadzeniu wykładów, szkoleń oraz zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Medycznym. Moja pasja do nauki i chęć dzielenia się wiedzą sprawiają, że zajęcia prowadzę z zaangażowaniem i starannością.

Zapraszam do zapoznania się z moją działalnością naukową:

Dowiedz się więcej

Cieszę się, że mogę dzielić się wiedzą z szerszym gronem odbiorców.

Serdecznie pozdrawiam,
Monika Klimek-Tulwin